Copyright Dansschool Natya Sudha     info@natyasudha.com      www.natyasudha.com

      ansschool Natya Sudha

Natya Sudha betekent letterlijk zuivere dans
(Natya = dans, Sudha = zuiver ).

Dansschool Natya Sudha beoogt de
studenten op hoog niveau op te leiden en hen goede kwaliteit te bieden.
Het lesprogramma bevat gerichte theorie- en praktijklessen in de Zuid-Indiase dans.


_