Bharata Natyam

 

Bharata Natyam is een Zuid-Indiase klassieke dansvorm, die meer dan tweeduizend jaar geleden is ontstaan. Deze dansstijl kenmerkt zich door velerlei aspecten zoals hoofd-, oog-, en nekbewegingen, voetenwerk, handgebaren en expressie. De naam Bharata Natyam wordt als volgt ontleed:

Bha staat voor Bhava (emotionele projectie), Ra staat voor Ragam (melodie) en Ta voor Thalam (ritme). Natyam betekent dans.

Bharata Natyam valt uiteen in 3 categorieën, namelijk:

  • Nritta – Dit is de pure technische dans zonder betekenis. Het is een uiting van schoonheid in haar zuivere vorm, met ingewikkelde ritmische patronen.
  • Natya – Dit is de verhalende vorm van de Bharata Natyam. Door middel van handgebaren (hasta’s) en gezichtsexpressie (abhinaya) worden verhalen en mythes door de dansers uitgebeeld.
  • Nritya – Dit is een combinatie van Nritta en Natya, dat wil zeggen een combinatie van pure, abstracte dans en expressieve, verhalende dans.

Van oorsprong is Bharata Natyam een tempeldans, die werd uitgevoerd door devadasi’s (dienaressen van god). Hun dansen werden Dasi Attam (dans van de dienaressen) genoemd. Op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier maakten de devadasi’s aan de mensen de vele verhalen en mythes over de goden duidelijk. Het fenomeen devadasi werd flink teruggedrongen, onder invloed van de Engelse overheersing en door het loslaten van het strakke kastensysteem. De reputatie van de devadasi’s en van hun dans raakte in verval Mede dankzij de legendarische Rukmini Devi Arundale werden de oude vergeten danstradities in ere hersteld. In 1935 richtte zij in Madras “Kalakshetra” (dansuniversiteit voor Bharata Natyam) op. Als tempeldans begonnen, heeft de Bharata Natyam het nu gebracht tot een professionele en internationaal gewaardeerde dansvorm.